Το περιλάλητο ΓΕΣΥ, για το οποίο αναλώθηκαν τόσες και τόσες ατέρμονες συζητήσεις, διαβουλεύσεις, ασκήσεις επί χάρτου κλπ για τόσα χρόνια (και τόσες Κυβερνήσεις), θεωρητικά θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2019. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Πριν φτάσουμε στην καθ’ αυτή εφαρμογή, καθίσταται σαφές ότι από τη μια οι ιδιώτες γιατροί και από την άλλη ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό.

Η αρχή έγινε με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) με σωρεία ερωτημάτων, τα οποία προκαλούν εύλογες ανησυχίες στο κοινό και με την οποία καλούσε τα Μέλη της και το κοινό να μη συμμετάσχουν στο ΓΕΣΥ. Την ανακοίνωση της ΠΕΚ ακολούθησε ανακοίνωση του ΟΑΥ αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με την οποία επιχειρήθηκε να δοθούν απαντήσεις σημείο προς σημείο.

Ανεξαρτήτως του ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι (εμείς θεωρούμε ότι στα περισσότερα σημεία δίκιο έχουν οι γιατροί), εγείρονται ορισμένα μείζονα ερωτήματα:

  1. Αυτη η τεράστια διάσταση απόψεων μεταξύ Κυβέρνησης και Γιατρών, δεν θα έπρεπε να είχε ήδη αποπειραθεί να αμβλυνθεί;
  2. Γιατί παρέμειναν αυτές οι διαφορές μέχρι τις παραμονές της εφαρμογής του ΓΕΣΥ;
  3. Προηγήθηκε ο απαραίτητος κοινωνικός διάλογος μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή η Κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατημένη (όπως και στην Παιδεία) τακτική του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”;
  4. Έχει προσμετρήσει η Κυβέρνηση τις συνέπειες από μια ενδεχόμενη αποτυχία στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ;

Η προχειρότητα κι ο ερασιτεχνισμός των κυβερνώντων σε όλα τα μείζονα θέματα είναι παροιμοιώδης. Θα πρέπει κάποια στιγμή, αν έχουμε ακόμη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να εγκύψει σοβαρά επί του θέματος. Το ΓΕΣΥ, το οποίο το έκανε προεκλογικά σημαία του ο Νίκος Αναστασιάδης ότι επί διακυβέρνησής του υλοποιήθηκε, κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμεραγκ με ολέθριες συνέπειες για τον απλό πολίτη.