Πρόσφατα απασχόλησε την κοινή γνώμη ο διορισμός του κ. Νικόλα Χατζηγιάννη στην προεδρία της Συνεργατικής (στη συνέχεια η ίδια η τράπεζα τον διόρισε διευθυντή της) και ακολούθως ο διορισμός του κουμπάρου του κ. Γεωργιάδη στο Δ.Σ. της CYTA, Γιάννου Σταυρινίδη.

Όπως φαίνεται, μετά τους Χατζηγιάννη και Σταυρινίδη, ακόμη μία περίπτωση φίλου του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, έχει δημιουργήσει πρόβλημα, αφού ο φίλος του ΥΠΟΙΚ Σάββας Χαπέρης, ο οποίος ενώ διορίστηκε αντιπρόεδρος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προσελήφθη παράλληλα και σε τράπεζα εισηγμένη στο ΧΑΚ.

Όπως φέρνει στην επιφάνεια σήμερα ο Φιλελεύθερος, ο Γενικός Ελεγκτής σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΧΑΚ, με κοινοποίηση προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρει πως «με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14/5/2018, το μέχρι εκείνη την ημέρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Σάββας Χαπέρης, στέλεχος στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), διορίστηκε ως αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΧΑΚ». Όπως πληροφορηθήκαμε, συνεχίζει ο Γενικός Ελεγκτής, «ο κ. Χαπέρης έχει πρόσφατα εργοδοτηθεί από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στα πλαίσια της μεταφοράς προσωπικού από τη ΣΚΤ».

Όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, «το άρθρο 11(2) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου (Ν.14(Ι)/1993) καθορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ του ΧΑΚ δεν πρέπει να έχουν ουσιώδες συμφέρον σε εταιρεία της οποίας οι εταιρικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ. Ενώ δε οι εταιρικοί τίτλοι της ΣΚΤ δεν ήταν εισηγμένοι στο ΧΑΚ, οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας είναι. Ενδεχομένως, συνεπώς, η απόφαση του κ. Χαπέρη να εργοδοτηθεί από την Ελληνική Τράπεζα να δημιουργεί θέμα ασυμβίβαστου με την ιδιότητά του ως του αντιπροέδρου του ΧΑΚ».

Είναι ξεκάθαρο επομένως ότι για άλλη μια φορά ο Υπουργός Οικονομικών συλλαμβάνεται όχι μόνο να επιχειρεί να βολέψει ημέτερους, αλλά να το κάνει και με εντελώς άτσαλο και προκλητικό τρόπο, αφού προφανώς οι ενέργειές του έρχονται σε σύγκρουση με τον ίδιο το Νόμο, τον οποίο υποτίθεται τηρεί και εφαρμόζει.